+40 745 614 990
Str. Heinrich Heine nr. 2
Timişoara, judetul Timiș
 

Scopul și obiectivele FVS

Viață Sănătoasă / Scopul și obiectivele FVS

01Cine suntem

Fundația pentru o Viață Sănătoasă este o organizație românească neguvernamentală și non profit, înființată în anul 2018 de către Vladislav Gyebnar din dorința de a ajuta și a da și altora posibilitatea de a ajuta în cauze specifice și de a se implica în programe sociale, educaționale și medicale de durată.

Suntem dedicați viziunii noastre, aceea de a veni în ajutorul semenilor noștri, și suntem conștienți că munca noastră este una de durată. Tocmai de aceea activitățile noastre se subscriu scopurilor și obiectivelor noastre prin care încercăm să intervenim și în zonele urgente, dar și în cele importante.

02Care este scopul nostru

Fundația pentru o Viață Sănătoasă are ca scop acordarea de sprijin material, financiar sau consultativ, direct prin sau pentru:

 • Îngrijirea și recuperarea pacientilor aflați în situații deosebite, precum cei lipsiți de resurse financiare, cu patologii complexe, precum malformații și/sau patologii reconstructive a chirurgiei plastice la copii, reconstrucție de sân după intervenții pentru cancerul de sân, tumori tegumentare, operații complexe de reconstrucție a mâinilor sechelare, tratamentul sechelelor postcombustionale după arsuri, fără a se limita la acestea, pentru a beneficia de  diagnosticul, tratamentul și intervențiile chirurgicale necesare
 • Sprijinirea și îngrijirea persoanelor vârstnice, aflate în faza terminală a unei boli incurabile sau lipsite de întreținere din partea membrilor familiei
 • Sprijinirea materială și financiară a tinerilor medici în formarea profesională și în dezvoltarea cariere, a medicilor specialiști în perfecționare și supraspecializare și a tinerilor talentați în diverse domenii
 • Informarea cetățenilor în vederea asigurării prevenției unor boli și a calității vieții și sănătății publice, a promovării unui stil de viață sănătos într-un mediu înconjurător sănătos;
 • Cercetare medicală

03Care sunt obiectivele noastre

Pentru realizarea scopului, Fundația va avea următoarele obiective:

 • Oferirea de servicii medicale necesare pacienților care suferă de diverse afecțiuni și care nu pot beneficia de tratamentul și intervențiile medicale corespunzătoare fie din lipsa resurselor financiare, fie din cauza specificității patologiei
 • construirea de spitale sau clinici în vederea efectuării  intervențiilor medicale și a asigurării tratamentului ori terapiei necesare pacienților țintă
 • construirea de centre permanente pentru persoane vârstnice
 • promovarea și finanțarea activităților educative, organizarea de programe, tabere, evenimente pentru copiii aflați în orfelinate/centre de plasament precum și  achiziționarea celor necesare dezvoltării lor armonioase
 • suportul și sprijinirea activităților căminelor de bătrâni, a azilelor, a căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se îngriji singure prin consiliere, informare și prin încurajarea unui stil de viață activ și sănătos
 • consiliere psihologică și spirituală adresată pacienților înainte și după intervenții majore, precum reconstrucții de sân, traumă mână, diverse patologii oncologice etc. prin intervenții psihologice individuale precum și prin grupuri de suport realizate în sprijinul bolnavilor, a familiilor acestora și a beneficiarilor fundației aflați în centrele permanente ale acesteia
 • investirea în tehnologii medicale moderne
 • sprijinirea spitalelor și a societăților medicale pentru îmbunătățirea aparaturilor și a echipamentelor medicale moderne
 • informarea și educarea medicală prin scrierea și publicarea diverselor articole și cărți despre prevenția bolilor, îmbunătățirea calității vieții și menținerea unui stil de viață sănătos
 • conceperea programelor necesare pentru sprijinirea tinerilor medici în activitatea de studiu și cercetare
 • acordarea de burse, precum și a altor feluri de stipendii pentru formarea și dezvoltarea carierei tinerilor medici și pentru spijinirea specializării acestora
 • perfecționarea și supraspecializarea medicilor specialiști, precum și a tinerilor talentați în diverse domenii, altele decât domeniul medical
 • constituirea și coordonarea unor programe de cercetare multicentrice și/ sau multidisciplinare
 • sprijinirea și promovarea voluntariatului
 • stimularea și finanțarea activităților și a programelor necesare în combaterea poluării și conservarea mediului înconjurător, în vederea asigurării unui mediu de viață sănătos
 • conceperea, realizarea și distribuirea de materiale suport, cărți și broșuri pentru promovarea obiectivelor și activităților aferente scopului asumat, pe orice suport precum hârtie, tehnic sau electronic, audio și video
 • editarea unor publicații de specialitate, a unor lucrări și studii privind activitatea propusă