+40 745 614 990
Str. Heinrich Heine nr. 2
Timişoara, judetul Timiș
 

Protecția datelor personale – GDPR

Viață Sănătoasă / Protecția datelor personale – GDPR

Notă de informare cu privire la prelucrarea de date personale prin intermediul site-ului

Protecția datelor cu caracter personal – confidențialitate

Fundația noastră acordă o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal în spiritul respectului față de drepturile fundamentale care le sunt recunoscute persoanelor, asumându-și în mod conștient și responsabil aplicarea principiilor și normelor privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Operațiunile de prelucrare intră în responsabilitatea Fundației Pentru o Viață Sănătoasă, care în calitate de operator de date are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi despre tine, un membru al familiei tale, ori o altă persoană. 

Această notă de informare iți este destinată pentru că ești un vizitator al site-ului www.viatasanatoasa.org în scopul de a-ți furniza informații, într-o formă concisă și accesibilă, despre prelucrarea datelor tale personale atunci când accesezi www.viatasanatoasa.org sau utilizezi anumite instrumente de pe acesta. De asemenea, nota îți este destinată și dacă datele tale personale sunt prelucrate de noi prin intermediul materialelor publicate pe site.

Acestă notă nu reprezintă întreaga noastră politică privind prelucrarea de date personale, care este mult mai largă și acoperă și alte situații. Dacă ai orice fel de întrebări despre prelucrarea datelor tale personale de către noi, poți să ne scrii utilizând datele de contact din contact.

Scopul în care prelucrăm datele tale personale este unul necomercial, respectiv cel de a ne atinge scopul și obiectivele statutare. Prin urmare temeiul juridic al prelucrării este cel al interesului nostru legitim de a ne desfășura activitatea.

Datele pe care le prelucrăm prin intermediul site-ului sunt, în general, date de identificare ale persoanei fizice, inclusiv în materialele publicate pe site. În acest caz special al materialelor publicate, pot apărea situații în care vom procesa și alte date personale, dar numai cu respectarea principiilor necesității și proporționalității, având mereu în vedere reducerea la minim a datelor procesate, pentru a respecta drepturile persoanelor vizate.

Dacă doriți să scrieți pe site-ul www.viatasanatoasa.org o mărturie sau un testimonial, vom avea nevoie de nume, prenume, adresa de e-mail și numărul tău de telefon. În acest caz, temeiul juridic al prelucrării este cel al consimțământului. Destinatarii adresei de e-mail și al numărului tău de telefon, suntem doar noi. Numărul de telefon va fi utilizat doar în scopul de a te contacta pentru clarificarea anumitor aspecte referitoare la serviciile oferite de noi. 

De asemenea, datele personale furnizate de tine prin completarea formularului on-line de pe acest site sunt utilizate exclusiv în scopul efectuării activității statutare a Fundației.

Site-ul nostru utilizează cookie-uri, iar dacă dorești să afli mai multe informații generale despre acestea, precum și cele specifice pentru site-ul nostru, găsești toate informațiile aici .

Destinatarii datelor în cazul materialelor publicate sunt membrii publicului care accesează site-ul, iar în celelalte situații, doar noi. Durata de stocare a acestor date este, în principiu, durata de funcționare a Fundației.

Dacă alegi să ne sprijini printr-o donație, utilizând formularele de pe site, noi nu vom colecta nici un fel de date despre tine și nici nu le vom păstra. Cel care o va face va fi PayPal, potrivit politicilor proprii pe care le poți consulta aici . Atât în cazul donațiilor prin PayPal, cât și a celor prin bancă, noi avem acces la datele pe care ni le pun aceste entități la dispoziție, dar nu vom realiza prelucrări proprii decât în scopuri de raportare financiar-contabile, în temeiul juridic al unor obligații legale, atunci când acestea există. În aceste situații, durata de păstrare a datelor este cea a duratei de funcționare a Fundației iar destinatarii suntem noi și eventualele autorități față de care ar putea exista obligații de raportare.

Nu avem intenția de a transfera datele tale cu caracter personal către alți terți sau organizații internaționale și nici nu supunem datelor tale vreun proces automatizat, inclusiv de creare de profile. Cu toate acestea, în situații excepționale, autoritățile prevăzute de lege (instanțe, organe judiciare) pot solicita comunicarea anumitor informații în îndeplinirea activităților specifice. Dacă în activitatea noastră va apărea această necesitate de a-ți prelucra datele pentru alte scopuri decât cele în care au fost colectate, te vom informa înainte despre aceasta.

Cu privire la toate datele tale pe care le prelucrăm, te informăm că ai dreptul de a ne solicita accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării, dreptul de a te opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. Dacă vrei mai multe informații despre aceste drepturi, poți citi Regulamentul General de Protecție a Datelor – GDPR , adică pe pagina Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru informații suplimentare privind politica de stocare și prelucrare a datelor în cadrul Fundației noastre te poți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa: Timișoara, str. Heinrich Heine, nr. 2, Biroul 5 – din dreapta accesului, jud. Timiș, cod poștal 300070, Fundația Pentru o Viață Sănătoasă, sau la adresa de e-mail: .

Echipa FVS